Praktijkponton Uhlenbeck

Home / Praktijkponton Uhlenbeck

Defensie wil op marinecomplex Nieuwe Haven twee drijvende bouwwerken plaatsen (praktijkponton Uhlenbeck en de Thesis ll). Het gaat om faciliteiten voor het opleiden van medewerkers van het krijgsmachtsonderdeel. De gemeente Den Helder is aangewezen als adviseur van de minister. Bartels & Vedder heeft de nautische berekeningen uitgevoerd. De globale afmetingen van de gekoppelde drijvende bakken zijn 13,80 meter lang en 60 meter breed.

>> Praktijkponton Uhlenbeck in Den Helder

    Marcela   Posted in: