3D BIM

Home / 3D BIM

Door de nieuwste technieken te gebruiken zijn wij in staat intelligente en geïntegreerde 3D modellen (BIM) te creëren. Uit deze 3D BIM-modellen kunnen onder andere de constructieve en bouwkundige tekeningen, uittrekstaten en knelpuntenrapportages vervaardigd worden en dat op elk gewenst detailniveau en status binnen uw project. Ons team bestaat uit professionals die al vele jaren ervaring hebben in het toepassen van BIM.

3D BIM
Het BIM model (Building Information Modeling) fungeert als informatiedrager van alle relevante bij een bouwproces betrokken informatie van alle mogelijke technische disciplines. In de basis is het een digitaal intelligent 3D-model waaruit afgeleide producten gegenereerd kunnen worden, zoals tekeningen en hoeveelhedenlijsten, en is het mogelijk om bouwfouten in een vroeg stadium te elimineren.

De aangeleverde 2D informatie van de verschillende partijen (opdrachtgever, gemeente, architect, constructeur, installateur, etc.) kan worden geïntegreerd, gekoppeld en getoetst aan andere technische onderdelen binnen het intelligente 3D model.
Deze methode biedt overzicht en inzichtelijkheid in de bouwproblematieken in elke gewenste fase en geeft de mogelijkheid om verschillen in informatie te kunnen signaleren en te verwerken om een optimaal bouwproces en eindproduct te bewerkstelligen.

Producten en diensten

3D BIM Model
3D Model bestaande uit onderdelen van verschillende disciplines die uitwisselbaar is tussen verschillende teken- en modelleerpakketten. Level of detail VO (100) tot as built (500)
 • Bouwkundig
 • Constructief
 • Installaties
2D Tekeningen
2D tekenwerk voor alle fasen en toepassingen, gegeneerd uit het 3D model, of uit aangeleverde informatie t.b.v. presentatie, vergunningstrajecten, werktekeningen, facility management.
 • Ontwerp-, besteks- en uitvoeringstekeningen
 • Verkoop en splitsingstekeningen, as built tekeningen
3D Intelligentie
3D Informatie voorzien van intelligente attributen, ten behoeve van het generen van uitvoerlijsten
 • Hoeveelhedenlijsten en materiaallijsten alle elementen
 • Ruimtestaten
 • Attributenlijsten alle elementen (kwaliteiten, specificaties)
3D Ontwerpintegratie
Onderzoek binnen alle technische disciplines, uitwerken en koppelen van aangeleverde informatie aan het 3D model, actualiseren en aanvullen conform gestelde technische uitwerkingseisen van de betreffende bouwfase.
 • Toetsing van integratie van objecten uit verschillende technieken
 • Clashcontrole – Inzichtelijkheid knelpunten installatie – bouwkundig/constructief.
 • Vastlegging mogelijke bouwfouten en aandragen van oplossingsmogelijkheden
3D BIM- en ontwerpcoördinatie
Het coördineren en ondersteunen van verschillende modelhouders binnen een gezamenlijk project
 • Opstellen van BIM protocollen en werkafspraken onderling
 • Aansturing en begeleiding
 • Training on the job
3D Ontwerpsystematiek
Knooppuntenanalyse, conform de gestelde technische vragen van een bouwfase
 • Analyse Bouwmethodiek; signalering van de verbeterpunten en evt. optimalisering
4D Procesbeheersing
Visualisatie van de planning gekoppeld aan de bouwkundige onderdelen inzichtelijkheid knooppunten in tijd
 • 4D planning
 • Bouwplaats inrichting en bezetting in tijd
Visualisatie
Door aankleding van het technische model kan een presentatiemodel worden bereikt
 • Artist impressies
 • renders
 • films

Bel ons
Jelle Vedder:
+31 (0) 6 422 398 53
ADRES
Metaalweg 12c
3751 LS  Bunschoten-Spakenburg