Over ons

Home / Over ons

Bartels & Vedder is een interdisciplinair ingenieurs- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in innovatieve oplossingen voor de bouw, industrie en offshore. Medio 2011 hebben Chiel Bartels en Jelle Vedder besloten hun beider krachten te bundelen om op zoek te gaan naar passende antwoorden op bestaande technische problemen. Deze samenwerking heeft geleid tot een sterk team van specialisten die een integrale en interdisciplinaire aanpak hanteren en naast de traditionele bouw, infra en utiliteitsbouw ook de gebieden van offshore en drijvend bouwen bedienen. Dit doen zij niet alleen door engineering in projecten, maar ook door het ontwikkelen van nieuwe producten en de ondersteuning van uw product- en procesontwikkeling.


DNR & Voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Bartels & Vedder is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs. De meest recente editie is juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Bekijk of Download de Nederlandse DNR 2011 | Eerste herziening, juli 2013.
Read or Download the English version of the DNR 2011 | First revision July 2013.


Bel ons
Jelle Vedder:
+31 (0) 6 422 398 53
ADRES
Neerduist 5e
3751 LX  Bunschoten-Spakenburg